Een kwalitatief broedproces

Onze hoogtechnologische broedkasten monitoren alle parameters en ventileren, verwarmen en koelen om de natuurlijke nestcondities van een hen optimaal na te bootsen.

In de broederij

De broedeieren zijn onze basisgrondstof, uiteraard gaan we hier dan ook met de grootste zorg mee om. Hygiëne en transparantie zijn van cruciaal belang in onze broeierij om kwalitatieve éendagskuikens te kunnen produceren. De evolutie van broedei tot kuiken wordt hieronder in 7 punten uitgelegd.

Transport broedeieren

Op de vermeerderingsbedrijven worden de broedeieren in een geconditioneerde ruimte bewaard waar de temperatuur permanent 18°C bedraagt. Iedere twee à drie dagen komt een geconditioneerde vrachtwagen de eieren ophalen en brengt deze richting de broeierij.

Ontvangst eieren

De eieren van de verschillende vermeerderaars komen samen in de eierhal van de broeierij. Ieder lot eieren is voorzien van een duidelijk label om de traceerbaarheid te waarborgen. De broedeieren worden ongeveer 4 dagen bewaard. Tijdig bestellen zorgt voor een goede planning, dit komt de broedeikwaliteit en bijgevolg de kuikenkwaliteit ten goede!

De eieren worden grondig ontsmet alvorens ze in de voorbroeders gaan.

Voorbroed

De voorbroed beslaat de eerste 18 dagen van het broedproces. Gedurende deze periode worden de temperatuur, de relatieve vochtigheid en het CO2-gehalte automatisch gestuurd om het natuurlijk broedproces zo optimaal mogelijk na te bootsen. De broedmeester volgt de evolutie van de eieren nauwgezet op.

Overleg

Na 18 dagen worden voorbebroede eieren geschouwd tijdens de overleg. Hierbij worden de niet-bevruchte eieren verwijderd en de bevruchte eieren in uitkomstbakken overgelegd. Dit proces gebeurd door middel van de overlegmachine.

De laatste drie dagen van het broedproces vinden plaats in de uitkomstkasten, hierin worden de uitkomstbakken geplaatst. De kuikens komen op het gewenste tijdstip en tempo uit het ei gedurende deze periode. De broedmeester volgt het uitkomstpercentage en de kwaliteit van de kuikens opnieuw nauwgezet op. Pas als de kuikens volledig droog zijn, kunnen deze richting de afraap.

Afraap

De uitkomstbakken worden uit de kasten gehaald en naar de afraapruimte gebracht. De afraap verloopt in verschillende stappen. Eerst worden de kuikens uit de uitkomstbakken genomen en manueel op een band overgebracht. Dit proces is arbeidsintensief, maar uiterst diervriendelijk. De eierschalen en niet-uitgekomen eieren gaan richting het vilbeluik.

Transport richting vleeskuikenhouder

Onze chauffeurs brengen de kuikens richting de vleeskuikenhouder in een geconditioneerde vrachtwagen. Op geregelde tijdstippen wordt de temperatuur in de vrachtwagen geijkt en waar nodig bijgesteld. Vanuit Tielt beleveren we klanten van Frankrijk tot en met Nederland. Deze kunnen ronde na ronde rekenen op onze kwaliteit!

Bij de levering van de kuikens meet de chauffeur altijd de vloertemperatuur in de stal. Een vloertemperatuur tussen de 28 en de 30 °C is gewenst, weliswaar dient er rekening gehouden te worden met het seizoen en de leeftijd van de moederdieren. Na de levering bij de klant volgt de bedrijfsvertegenwoordiger de opstart van de kuikens nauwgezet op, hij is dan ook uw aanspreekpunt bij mogelijke vragen.