Kwaliteitsbeheersing in elke processtap in de volledige keten

Kwaliteit

Reeds bij opfok en vermeerdering staat kwaliteit, voedselveiligheid en traceerbaarheid centraal in de aanpak van kuikenbroederij Vervaeke-Belavi en de zusterbedrijven. Dit zet zich verder tijdens het transport en de opslag van de broedeieren, tijdens het broedproces én tot op moment van levering van de ééndagskuikens op het vleeskuikenbedrijf.

Na de opfokperiode gaan de hennen en hanen richting onze vermeerderingsbedrijven in Noord-Frankrijk, België en Nederland. De geslachtsrijpe moederdieren beginnen op deze bedrijven aan hun productiecyclus tot ongeveer 60 weken leeftijd. Het einde van de leg wordt bepaald door de algemene gezondheid van het koppel, het legpercentage, de broedeikwaliteit en de kwaliteit van de éendagskuikens. Een goed hanenmanagement daarenboven is noodzakelijk om de het bevruchtingspercentage van de broedeieren zo hoog mogelijk te houden. De leeftijd van de hanen en de verhouding tussen het aantal hennen en hanen zijn de belangrijkste parameters hierin.

We kiezen als broeierij bewust voor vermeerderingsbedrijven met een groot aantal moederdieren per bedrijf. Bijgevolg ligt de focus van de vermeerderaar dan ook voor de volle honderd procent op het management van de dieren. De geproduceerde broedeieren zijn immers de grondstof van onze broeierij! De broedeieren worden verzameld, zorgvuldig gesorteerd en gestempeld. De unieke stempel laat ons toe om concrete feedback te geven aan opfokker en vermeerderaar. Vervolgens worden eieren bewaard in het eierlokaal van het bedrijf. De stock in deze geconditioneerde ruimte wordt meermaals per week opgehaald door onze chauffeurs.

Meer en meer pluimveehouders schakelen over naar Nestborn. De voordelen van een verlaagd antibioticumgebruik en robuustere kuikens spreekt hen aan!” Erik Hoeven- Onderzoek en Ontwikkeling.

Erik Hoeven - Hoofd Onderzoek & Ontwikkeling