NestBorn

Directe toegang tot voeder en water

Kuikens in de stal zien geboren worden is een fenomenaal zicht

Kris Coppen - Pluimveehouder

De troeven van Nestborn

Alle voordelen van uitkomen in de stal nu binnen uw bereik

Elke Nestborn wordt nauwgezet opgevolgd door de broeierij, dit door middel van een set zogenaamde “Ovoscans”. Deze meten permanent de temperatuur van de broedeieren in de stal tijdens het uitkomstproces.

Alle waarden worden geregistreerd door een centrale “Nestborn box” in het technisch lokaal. De “Ovoscans” communiceren met de box door middel van Bluetooth, vervolgens stuurt de box deze waarden door naar een centraal platform door middel van internet. De box is daarom voorzien van een simkaart.

Bijgevolg kunnen de pluimveehouder en de broeierij op www.myNestborn.eu de evolutie van de broedeieren tot robuuste en stressvrije éendagskuikens nauwgezet opvolgen en begeleiden. Daarenboven kan u als pluimveehouder steeds beroep doen op de expertise en begeleiding van onze vertegenwoordiger.

Beter eindgewicht

Betere voerconversie

Minder antibioticum

Betere voetzoolscore

+ 1 dag groei

- 2 à 4 punten

Gemiddeld 50% minder

Gemiddeld 50% beter

Optimale start

Dierenwelzijn

Dierengezondheid

 • Snelle voeder- en wateropname
 • Geen stress door hantering of transport van kuikens
 • Eéndagskuikens op elke dag van de week
 • Uitstekende resultaten

 • Natuurlijk broedproces
 • Geen kuikentransport en stressvrije uitkomst
 • Directe toegang tot voer, water en licht
 • Uitkomst in de stal waar de kuikens verder opgroeien
 • Droger strooisel: minder voetzoollaesies
 • Sterkere immunologische ontwikkeling
 • Betere darmgezondheid en droger strooisel
 • Verlaagde infectiedruk
 • Lager antibioticagebruik