NestBorn:

Gezonde, vitale en robuuste kuikens die uitkomen in uw stal

Beter eindgewicht

+ 1 dag groei

Betere voerconversie

- 2 à 4 punten

Minder antibioticum

Gemiddeld 50% minder

Betere voetzoolscore

Gemiddeld 50% beter

Het concept

Uitkomen in de stal: NestBorn

Uitkomen in de stal wint de laatste jaren meer en meer aan belang. Eveneens laat dit vroege voeding zonder praktische bezwaren makkelijk toe. Het stressvrije antwoord hierop is Nestborn!

Broeierij Vervaeke-Belavi stond mee aan de wieg van deze innovatie. Sinds 2018 zijn we erkend licentiehouder.

Steven Vervaeke

Bij Nestborn worden voorbebroedde eieren na het schouwproces in de stal gelegd met behulp van een mobiele overlegmachine. Bijgevolg vinden de laatste drie dagen van het broedproces plaats in de pluimveestal. Dankzij ons uniek monitoringssysteem kunnen pluimveehouder en broeierij de evolutie van de broedeieren opvolgen en indien nodig bijsturen. Finaal krijgt de pluimveehouder een gezonder, stressvrij en robuuster kuiken dat direct toegang heeft tot water, voer en licht.

NestBorn: ook voor u!

  • Nestborn is toegankelijk voor elke pluimveehouder zonder investeringskosten. Er zijn bovendien geen instap- of uitstapkosten aan het systeem verbonden!
  • Zowel pluimveehouder als broeierij hebben samen de volledige controle op het proces.
  • Het broedproces wordt real-time opgevolgd met behulp van metingen. Dit laat de pluimveehouder toe om aanpassingen door te voeren waar nodig. Op geen enkel moment wordt er “blind” gebroed.
  • Het wegvallen van alle handelingen in de broeierij en het transport zorgt voor rustige en robuuste kuikens