Een hen in topconditie is het gemeenschappelijke doel voor opfokker, vermeerderaar en broeierij.

Opfok & Vermeerdering

De opfokperiode van opfokkuikens tot bijna geslachtsrijpe hennen en hanen duurt ongeveer 20 weken. Tijdens deze periode wordt gestreefd naar goed ontwikkelde en uniforme groepen. De opfokker heeft oog voor detail en kent de dieren door en door, het zijn specialisten in hun vak. Uiteraard kunnen zij steevast rekenen op de steun van ons technisch team.

Een goed koppel moederdieren begint met een uitmuntende opfokperiode!

Bert-Jan Fiems

Voeder- en wateropname, daglengte, lichtintensiteit zijn de belangrijkste parameters om de dieren volgens de gewenste groeicurve te laten groeien. Op regelmatige tijdstippen worden de dieren gevaccineerd volgens een strikt vaccinatieschema. Dit draagt bij tot de gezondheid van zowel de moederdieren zelf als de toekomstige éendagskuikens die deze dieren zullen produceren. De opfok van de dieren gebeurt volledig in eigen beheer bij onze opfokkers, samen met een technisch team volgen we elk bedrijf nauwgezet op.