Op een verantwoorde manier meewerken aan een duurzame voedselketen

Vermeerdering

Na de opfokperiode gaan de hennen en hanen richting onze vermeerderingsbedrijven in Noord-Frankrijk, België en Nederland. De geslachtsrijpe moederdieren beginnen op deze bedrijven aan hun productiecyclus tot ongeveer 60 weken leeftijd. Het einde van de leg wordt bepaald door de algemene gezondheid van het koppel, het legpercentage, de broedeikwaliteit en de kwaliteit van de éendagskuikens. Een goed hanenmanagement daarenboven is noodzakelijk om de het bevruchtingspercentage van de broedeieren zo hoog mogelijk te houden. De leeftijd van de hanen en de verhouding tussen het aantal hennen en hanen zijn de belangrijkste parameters hierin.

We kiezen als broeierij bewust voor vermeerderingsbedrijven met een groot aantal moederdieren per bedrijf. Bijgevolg ligt de focus van de vermeerderaar dan ook voor de volle honderd procent op het management van de dieren. De geproduceerde broedeieren zijn immers de grondstof van onze broeierij! De broedeieren worden verzameld, zorgvuldig gesorteerd en gestempeld. De unieke stempel laat ons toe om concrete feedback te geven aan opfokker en vermeerderaar. Vervolgens worden eieren bewaard in het eierlokaal van het bedrijf. De stock in deze geconditioneerde ruimte wordt meermaals per week opgehaald door onze chauffeurs.

Een goed hanenmanagement is noodzakelijk om een hoog percentage bevruchte broedeieren te bekomen. Meermaals tijdens de legcyclus worden jonge, fertiele hanen in het koppel gebracht om dit percentage op peil te houden.

Bart Vanluchene, technisch begeleider moederdieren